Zaproszenie na konferencję

W imieniu władz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Hybrydowej pt. „Współczesne trendy w zarządzaniu” – edycja 2, która odbędzie się 25 marca 2021 r. Wydarzenie odbędzie się on-line za pomocą oprogramowania MS Teams oraz stacjonarnie w siedzibie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego, ul. Artura Grottgera 2 w Lublinie.

Program ramowy Konferencji

Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu ramowy program Konferencji, zawierający spis wystąpień, które zostaną zaprezentowane podczas Wydarzenia.  

Termin przyjmowania zgłoszeń na Konferencję – przypomnienie

Uprzejmie przypominamy, iż 1 września 2020 upływa termin przyjmowania zgłoszeń na Konferencję. Jest to też ostateczny termin na przesłanie artykułu. Jednocześnie informujemy, iż Uczestnicy/czki zainteresowani jedynie wygłoszeniem prezentacji (bez publikowania), również winni przesłać proponowaną prezentację do 1 września 2020. Wszystkie otrzymane artykuły/prezentacje zostaną ocenione przez Komitet Naukowy, który podejmie decyzję odnośnie zatwierdzenia wystąpienia/artykułu lub jego odrzucenia. Informujemy, iż …

Patronat Prezydenta Miasta Lublin

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ma zaszczyt poinformować, że Międzynarodowa Konferencja Hybrydowa „Współczesne trendy w zarządzaniu” została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin.

Wydłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń!

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Organizator Międzynarodowej Konferencji Hybrydowej „Współczesne trendy w zarządzaniu” informuje o wydłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń na konferencję do 1 września 2020. Aby zarejestrować swój udział w Konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie Konferencji (lub nacisnąć w przycisk poniżej) ZAPISZ SIĘ! Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym zaproszeniem Jednocześnie informujemy, iż Publikacja pokonferencyjna zostanie wydana w Wydawnictwie Akademii …

Konferencja hybrydowa – NOWOŚĆ!

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczna w Polsce i na świecie, Organizatorzy podjęli decyzję o organizacji Konferencji w formule hybrydowej. Oznacza to, iż Uczestnik/czka może dokonać wyboru sposobu uczestnictwa: czynny udział osobiście w siedzibie WSPA (ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin) czynny udział on-line za pomocą oprogramowania Google Meet (pełnoprawny udział w konferencji z możliwością wystąpienia) bierny udział jako Obserwator (transmisja obrad konferencji za pomocą kanału …

Zaproszenie na konferencję

W imieniu władz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Komitet Organizacyjny Konferencji zaprasza do udziału w bezpłatnej międzynarodowej konferencji pt. „Współczesne trendy w zarządzaniu”, która odbędzie się 29 września 2020 r. w siedzibie Uczelni – ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin.

Change language