Zaproszenie na konferencję

W imieniu władz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Hybrydowej pt. „Współczesne trendy
w zarządzaniu” – edycja 2, która odbędzie się 25 marca 2021 r. Wydarzenie odbędzie się on-line za pomocą oprogramowania MS Teams oraz stacjonarnie w siedzibie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego, ul. Artura Grottgera 2 w Lublinie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Zaproszenie na konferencję

O czym będziemy mówic?

Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:
• zarządzania w sytuacjach kryzysowych
• wpływu epidemii COVID19 na procesy zarządzania i funkcjonowanie współczesnych organizacji
• zarządzania zasobami ludzkimi w erze świadomości
• świadomych organizacji
• społecznej odpowiedzialności biznesu
• zarządzania strategicznego i współczesnego modelu biznesowego
• zarządzania tożsamością organizacyjną
• marketingowego aspektu zarządzania organizacjami
• zastosowania informatyki w zarządzaniu

ZAPISZ SIĘ!
O czym będziemy mówic?
Change language