Wystąpień

0

Prelegentów

0

Uczestników

0

UWAGA

Rejestracja zgłoszeń i wystąpień startuje od 01.03.2020r i będzie trwała do 31.07.2020r!

O czym będziemy mówic?

Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:

• zarządzanie zasobami ludzkimi w erze świadomości,
• świadome organizacje
• społeczna odpowiedzialność biznesu
• zarządzanie strategiczne i współczesne modele biznesowe
• zarządzanie procesowe
• zarządzanie tożsamością organizacyjną
• marketingowe aspekty zarządzania organizacjami
• zastosowanie informatyki w zarządzaniu
• nowoczesne systemy logistyczne

ZAPISZ SIĘ!
O czym będziemy mówic?
Change language