Po Konferencji zostanie opracowana publikacja pokonferencyjna zawierająca artykuły nadesłane przez autorów. Harmonogram prac nad publikacją:

Etap 1 – Przesyłanie artykułów do Organizatora – od 15.05.2022 do 15.06.2022

Etap 2 – Recenzje naukowe – od 15.06.2022 do 15.07.2022

Etap 3 – Poprawki autorów (na podstawie recenzji) – od 15.07.2022 do 30.07.2022

Etap 4 – Redakcja publikacji (redaktor naukowy) – od 01.08.2022 do maksymalnie 15.09.2022

Etap 5 – Publikacja w Wydawnictwie – zgodnie z terminarzem określonym przez Wydawnictwo

Powyższy harmonogram na charakter wstępny. Daty graniczne poszczególnych etapów mogą ulec zmianie w zależności od ilości otrzymanych artykułów oraz innych, niezależnych od Organizatora czynników.

Change language