Po Konferencji zostanie opracowana publikacja pokonferencyjna zawierająca artykuły nadesłane przez autorów. Harmonogram prac nad publikacją:

Etap 1 – Przesyłanie artykułów do Organizatora – od 20.07.2021 do 22.10.2021

Etap 2 – Recenzje naukowe – od 23.10.2021 do 05.11.2021

Etap 3 – Poprawki autorów (na podstawie recenzji) – od 05.11.2021 do 30.11.2021

Etap 4 – Redakcja publikacji (redaktor naukowy) – od 30.11.2021 do maksymalnie 20.12.2021

Etap 5 – Publikacja w Wydawnictwie – zgodnie z terminarzem określonym przez Wydawnictwo

Powyższy harmonogram na charakter wstępny. Daty graniczne poszczególnych etapów mogą ulec zmianie w zależności od ilości otrzymanych artykułów oraz innych, niezależnych od Organizatora czynników.

Informujemy, iż autor artykułu jest zobligowany do podania na początku artykułu pełnej informacji odnośnie autora i współautorów (jeśli artykuł jest pisany we współautorstwie) wraz z pełną afiliacją.

Wymogi edytorskie, jakie powinien spełniać artykuł, znajdują się na stronie Wydawnictwa pod adresem: https://wydawnictwo.aeh.edu.pl/informacje-dla-autorow/

Poniżej prezentujemy przykładowy artykuł, przygotowany zgodnie z wymogami Wydawnictwa:

INFORMACJA DLA AUTORÓW – PUBLIKACJA 2021 (WIOSNA)

Uprzejmie informujemy, iż wszystkie zatwierdzone artykuły zostały przesłane do Wydawnictwa, w którym trwają obecnie prace redakcyjne i korekcyjne. Planowany termin wydania Publikacji – jesień 2021 (wrzesień/październik 2021). Wszelkie aktualności w tej sprawie będą komunikowane autorom drogą e-mailową.

Change language