Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12
20-150 Lublin

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Dr Maria Mazur- Prorektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Przewodnicząca Komitetu

Dr inż. Dariusz Dobrowolski

Dr Ewa Sikora – Chołody

Mgr Małgorzata Orzeł

Mgr Jacek Lis

Mgr Arkadiusz Gwarda

Mgr Justyna Knap

Mgr Anna Bielawska

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy:

Telefon:  +48 81 45-29-440, +48 81 45-29-439

E-mail: konferencja-zarzadzanie@wspa.pl

Change language