Rodzaje uczestnictwa

a.       Uczestnik czynny z udziałem w panelu dyskusyjnym i artykułem do publikacji

b.       Uczestnik czynny z udziałem w panelu dyskusyjnym, bez artykułu do publikacji

c.       Uczestnik bierny (bez udziału w panelu dyskusyjnym) z artykułem do publikacji

d.       Uczestnik bierny (bez udziału w panelu dyskusyjnym) bez artykułu do publikacji

Wybrany rodzaj uczestnictwa należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym, dostępnym on-line na stronie www Konferencji.

Informacja dla autorów:

W formularzu zgłoszeniowym należy uzupełnić sekcję „Abstrakt”. Abstrakt powinien liczyć maksymalnie 3000 znaków (wraz ze spacjami) oraz zawierać maksymalnie 5 słów kluczowych. Organizator informuje, iż decyzja o wyborze prelegenta do wystąpienia podczas Konferencji nastąpi wyłącznie na podstawie przesłanego abstraktu.

Change language