a.       Uczestnik czynny z wystąpieniem i artykułem do publikacji

b.       Uczestnik czynny z wystąpieniem bez artykułu do publikacji

c.       Uczestnik bierny (bez wystąpienia) z artykułem do publikacji

d.       Uczestnik bierny (bez wystąpienia) bez artykułu do publikacji

Wybrany rodzaj uczestnictwa należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

Informacja dla autorów:

W formularzu zgłoszeniowym należy uzupełnić sekcję „Abstrakt”. Abstrakt powinien liczyć maksymalnie 3000 znaków (wraz ze spacjami) oraz zawierać maksymalnie 5 słów kluczowych. Organizator informuje, iż decyzja o wyborze prelegenta do wystąpienia podczas Konferencji nastąpi wyłącznie na podstawie przesłanego abstraktu.

Terminarz:


A. Rejestracja zgłoszeń i wystąpień:

  1. dla Uczestników/czek z wystąpieniem (uczestnictwo czynne) – od 20.07.2021 do 01.10.2021
  2. dla Uczestników/czek bez wystąpienia (uczestnictwo bierne) – od 20.07.2021 do 11.10.2021

B. Termin przesłania artykułu do publikacji: 22.10.2021. Artykuł należy przesłać na adres e-mailowy Konferencji: konferencja-zarzadzanie@wspa.pl.

Informacja dotycząca wymogów edytorskich jakie winien spełniać artykuł jest zamieszczona na stronie www Konferencji w zakładce PUBLIKACJA -> KONFERENCJA 2021 (jesień)

Change language