Po Konferencji zostanie opracowana publikacja pokonferencyjna zawierająca artykuły nadesłane przez autorów. Harmonogram prac nad publikacją:

Etap 1 – Przesyłanie artykułów do Organizatora – od 20.07.2021 do 22.10.2021

Etap 2 – Recenzje naukowe – od 23.10.2021 do 05.11.2021

Etap 3 – Poprawki autorów (na podstawie recenzji) – od 05.11.2021 do 30.11.2021

Etap 4 – Redakcja publikacji (redaktor naukowy) – od 30.11.2021 do maksymalnie 20.12.2021

Etap 5 – Publikacja w Wydawnictwie – zgodnie z terminarzem określonym przez Wydawnictwo

Powyższy harmonogram na charakter wstępny. Daty graniczne poszczególnych etapów mogą ulec zmianie w zależności od ilości otrzymanych artykułów oraz innych, niezależnych od Organizatora czynników. Publikacja musi ukazać się maksymalnie do 31.03.2022

Informujemy, iż autor artykułu jest zobligowany do zachowania określonej struktury artykułu:

  • tytuł naukowy, imię i nazwisko
  • afiliacja (nazwa instytucji)
  • tytuł artykułu
  • streszczenie w języku polskim
  • streszczenie w języku angielskim
  • słowa kluczowe (minimum 5)

Publikacja zostanie wydana nakładem Wydawnictwa Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie (Wydawnictwo znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa – 65700).

Uprzejmie informujemy, iż publikacja „Współczesne trendy w zarządzaniu – edycja 3” – jest dostępna do pobrania pod linkiem poniżej: