W trakcie Konferencji planowane jest omówienie zagadnień związanych z różnymi aspektami zarządzania uczelniami w sytuacjach kryzysowych, w tym:

  • Wyzwań związanych z administracyjną organizacją funkcjonowania uczelni (obieg dokumentów, organizacja zajęć, komunikacja ze studentami oraz wykładowcami)
  • Konieczność reorganizacji procesu kształcenia w związku z wprowadzaniem zewnętrznych ograniczeń
  • Rozpoznawania i odpowiadania na potrzeby studentów
  • Realizacją międzynarodowych działań uczelni

Konferencja będzie podzielona na 4 obszary tematyczne:
1. Administracyjne aspekty zarządzania uczelnią w czasie kryzysu
2. Reorganizacja procesu kształcenia w czasie kryzysu
3. Student i jego potrzeby w czasie kryzysu
4. Umiędzynarodowienie w czasie kryzysu

Konferencja jest skierowana do: pracowników uczelni zarówno administracyjnych, jak i dydaktycznych, władz uczelni, oraz innych osób, zainteresowanych tematyką zarządzania.

W konferencji wezmą udział także przedstawiciele uczelni partnerskich WSPA z Polski i zza granicy.

Change language