Trzecia edycja Konferencji będzie wydarzeniem dwudniowym

Dzień 1 – 18.10.2021 (poniedziałek) poświęcony będzie zagadnieniom dobrego zarządzania – zarządzanie w ujęciu ogólnym oraz zarządzanie finansowe.

10:00 – 10:15 – UROCZYSTA SESJA OTWIERAJĄCA KONFERENCJĘ

10:15 – 11:00 – WYKŁADY INAUGURACYJNY – GOŚĆ SPECJALNY

11:00 – 12:00 – PANEL DYSKUSYJNY – „Lider wobec współczesnych wyzwań menedżerskich”

Wśród ekspertów m.in.:

Pani dr Katarzyna Mieczkowska, Dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie

Pan Maciej Maniecki, Założyciel i pierwszy Prezes Solet Sp. z o.o

Pan Bogdan Łukasik, Prezes Zarządu Modern-Expo S.A

12:00 – 12:15 – PRZERWA KAWOWA

12:15 – 14:15 – BLOK TEMATYCZNY NR 1 – „ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI” – WYSTĄPIENIA PRELEGENTÓW

Moderator: mgr Paweł Prokop

Prezentacja referatów (4 Prelegentów)

14:15 – 15:00 – PRZERWA NA LUNCH

15:00 – 15:15 – Europe Direct Lublin WySPA czyli informacja europejska na wyciągnięcie ręki  

15:15 – 17:15 – BLOK TEMATYCZNY NR 2 – „FINANSOWY ASPEKT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI” – WYSTĄPIENIA PRELEGENTÓW

Moderator: prof. Artur Paździor

Prezentacja referatów (4 Prelegentów)

17:15 – CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

19:00 – Uroczysta kolacja

Dzień 2 – 19.10.2021 (wtorek) poświęcony będzie zagadnieniom gospodarki 4.0 i tak zwanej „nowej hybrydy”. Planowane są następujące punkty programu:

09:00 – 11:00 – BLOK TEMATYCZNY NR 3 – „GOSPODARKA 4.0”

Moderator: dr Patrycja Olchowska

Prezentacja referatów (4 Prelegentów)

11:00 – 11:15 – Distance videolearining jako nowoczesna metoda szkoleniowa” – Jarosław Pawlik, LUQAM Sp. z o.o. Sp. k.

11:15 – 11:30 – PRZERWA KAWOWA

11:30 – 13:30 – BLOK TEMATYCZNY NR 4 – „SPOŁECZNE SKUTKI WYCHODZENIA Z KRYZYSU”

Moderator: dr Ewa Miszczak

Prezentacja referatów (4 Prelegentów)

13:30 – 14:00 – PANEL PODSUMOWUJĄCY OBRADY

Wystąpienie podsumowujące

14:00 – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Dla kogo?

Konferencja jest skierowana do: naukowców, przedsiębiorców, praktyków biznesu, doktorantów, zarówno z otwartym jak i bez otwartego przewodu doktorskiego; młodych naukowców z tytułem doktora, magistrantów chcących budować już teraz swój dorobek naukowy, by kontynuować naukę na studiach doktoranckich oraz innych osób, zainteresowanych tematyką zarządzania.

W konferencji wezmą udział także przedstawiciele uczelni partnerskich WSPA oraz instytucji, organizacji i przedsiębiorstw z którymi WSPA współpracuje przy realizacji studiów, staży i praktyk.

Change language