W trakcie Konferencji planowane jest omówienie zagadnień dotyczących:

  • zarządzania w sytuacjach kryzysowych
  • wpływu epidemii COVID19 na procesy zarządzania i funkcjonowanie współczesnych organizacji
  • zarządzania zasobami ludzkimi w erze świadomości
  • świadomych organizacji
  • społecznej odpowiedzialności biznesu
  • zarządzania strategicznego i współczesnego modelu biznesowego
  • zarządzania tożsamością organizacyjną
  • marketingowego aspektu zarządzania organizacjami
  • zastosowania informatyki w zarządzaniu

Dla kogo?

Konferencja jest skierowana do: naukowców, przedsiębiorców, praktyków biznesu, doktorantów, zarówno z otwartym jak i bez otwartego przewodu doktorskiego; młodych naukowców z tytułem doktora, magistrantów chcących budować już teraz swój dorobek naukowy, by kontynuować naukę na studiach doktoranckich oraz innych osób, zainteresowanych tematyką zarządzania.

W konferencji wezmą udział także przedstawiciele uczelni partnerskich WSPA

Change language