Trzecia edycja Konferencji będzie wydarzeniem dwudniowym

Dzień 1 – 18.10.2021 (poniedziałek) poświęcony będzie zagadnieniom dobrego zarządzania – zarządzanie w ujęciu ogólnym oraz zarządzanie finansowe. Planowane są następujące punkty programu:

  • 2 wykłady gości specjalnych
  • ekspercki panel dyskusyjny
  • blok tematyczny nr 1 z wystąpieniami prelegentów – „Zarządzanie organizacjami”
  • blok tematyczny nr 2 z wystąpieniami prelegentów – „Finansowy aspekt zarządzania organizacjami”

Dzień 2 – 19.10.2021 (wtorek) poświęcony będzie zagadnieniom gospodarki 4.0 i tak zwanej „nowej hybrydy”. Planowane są następujące punkty programu:

  • blok tematyczny nr 3 z wystąpieniami prelegentów – „Gospodarka 4.0”
  • blok tematyczny nr 4 z wystąpieniami prelegentów – „Społeczne skutki wychodzenia z kryzysu”
  • panel ekspercki podsumowujący obrady Konferencji

Dla kogo?

Konferencja jest skierowana do: naukowców, przedsiębiorców, praktyków biznesu, doktorantów, zarówno z otwartym jak i bez otwartego przewodu doktorskiego; młodych naukowców z tytułem doktora, magistrantów chcących budować już teraz swój dorobek naukowy, by kontynuować naukę na studiach doktoranckich oraz innych osób, zainteresowanych tematyką zarządzania.

W konferencji wezmą udział także przedstawiciele uczelni partnerskich WSPA oraz instytucji, organizacji i przedsiębiorstw z którymi WSPA współpracuje przy realizacji studiów, staży i praktyk.

Change language