W trakcie Konferencji planowane jest omówienie zagadnień związanych z różnymi aspektami zarządzania uczelniami w sytuacjach kryzysowych, w tym:

W trakcie Konferencji planowane jest omówienie zagadnień związanych z różnymi aspektami zarządzania procesem edukacji zdalnej, w tym:

  • Wyzwań związanych z administracyjną organizacją funkcjonowania uczelni (obieg dokumentów, organizacja zajęć, komunikacja ze studentami oraz wykładowcami)
  • Konieczności reorganizacji procesu kształcenia w związku z wprowadzaniem nauczania zdalnego
  • Metod i narzędzi rozpoznawania i odpowiadania na potrzeby studentów
  • Sposobów realizacji międzynarodowych aktywności uczelni
  • Największych wyzwań związanych z zarządzaniem edukacją zdalną

Konferencja jest skierowana do: pracowników uczelni zarówno administracyjnych, jak i dydaktycznych, władz uczelni, oraz innych osób, zainteresowanych tematyką zarządzania.

W konferencji wezmą udział także przedstawiciele uczelni partnerskich WSPA z Polski i zza granicy.

Change language