El Expert partnerem Konferencji

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ma zaszczyt poinformować, że partnerem Konferencji „Współczesne trendy w zarządzaniu”, edycja 2 została firma El Expert.

Patronat Honorowy Wojewody Lubelskiego

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ma zaszczyt poinformować, że Konferencja „Współczesne trendy w zarządzaniu”, edycja 2 uzyskała Patronat Honorowy Wojewody Lubelskiego.

Patronat NAWA

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ma zaszczyt poinformować, że Konferencja „Współczesne trendy w zarządzaniu”, edycja 2 została objęta patronatem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Zaproszenie na konferencję

W imieniu władz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Hybrydowej pt. „Współczesne trendy w zarządzaniu” – edycja 2, która odbędzie się 25 marca 2021 r. Wydarzenie odbędzie się on-line za pomocą oprogramowania MS Teams oraz stacjonarnie w siedzibie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego, ul. Artura Grottgera 2 w Lublinie.

Termin przyjmowania zgłoszeń na Konferencję – przypomnienie

Uprzejmie przypominamy, iż 1 września 2020 upływa termin przyjmowania zgłoszeń na Konferencję. Jest to też ostateczny termin na przesłanie artykułu. Jednocześnie informujemy, iż Uczestnicy/czki zainteresowani jedynie wygłoszeniem prezentacji (bez publikowania), również winni przesłać proponowaną prezentację do 1 września 2020. Wszystkie otrzymane artykuły/prezentacje zostaną ocenione przez Komitet Naukowy, który podejmie decyzję odnośnie zatwierdzenia wystąpienia/artykułu lub jego odrzucenia. Informujemy, iż …

Patronat Prezydenta Miasta Lublin

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ma zaszczyt poinformować, że Międzynarodowa Konferencja Hybrydowa „Współczesne trendy w zarządzaniu” została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin.

Change language